regionale organisaties

Regionale organisaties

 

Ouderverenigingen

Organiseert activiteiten voor ouders en ontmoetingsmomenten voor kinderen met autisme.

Ouderinitiatief via de NVA, voor lotgenotencontact in Amersfoort. Organiseert inloopspreekuren en lezingen.

 

Ondersteuning

De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget

Larikslaan2 is voor de gemeente Leusden de uitvoerende instantie van de Jeugdwet, de Wmo en het welzijnsbeleid. Daarmee is Larikslaan2 voor ouders met een kind met autisme het aanspreekpunt als ze op welke wijze dan ook hulp nodig hebben. Denk aan pgb's, schoolvervoer, kinderopvang, dagbesteding, beschermd wonen etc. Bellen met (033) 303 44 44 voor het maken van een afspraak met een consulente van het basisteam.

Is de website van Larikslaan2 waarmee de gemeente Leusden hulpgevende organisaties en hulpvragers bij elkaar probeert te brengen.

MEE ondersteunt mensen met een beperking. U kunt bij MEE terecht met uw vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken.

Pychologe gespecialiseerd in autisme.

Van Nadia Ebbing in Leusden

Van Ilse van Schaik in Leersum

Bureau voor pedagogische gezinsbegeleiding, opvoedingsondersteuning en schoolbegeleiding.

De Stichting ‘Break away Day’ wil moeders in Leusden die de dagelijkse zorg hebben voor een thuiswonend kind met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking een jaarlijkse verzorgde dag uit aanbieden.

 

Onderwijs

Zoekmachines

Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht is opgericht door ouders en streeft na dat er in de regio Utrecht goed havo/vwo-onderwijs komt voor kinderen met autisme en cognitief talent

 

Speciaal Basis Onderwijs (SBO)

 

Speciaal Basis Onderwijs (SBO) / Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Een school voor kwetsbare kinderen. Bij de kinderen die deze school bezoeken is er bijna altijd sprake van ontwikkelingsbelemmeringen op meer dan een gebied, bijv. motoriek of taalontwikkeling naast de gedragsaspecten.

De Berg en Boschschool is gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met een vorm van autisme.

In Bilthoven heeft de school een lyceum dat bestaat uit Theoretische leerweg (TL), Havo en VWO.

In Bilthoven is tevens de AKA-Groen en Entree-opleiding gevestigd. Het betreft hier resp. een mbo 1 opstapdiploma afstudeerrichting Groen en een één-jarig Entree- basisprogramma.

Mulock Houwer Fornhese biedt speciaal onderwijs voor kinderen van 6 tot en met 18 jaar, die behandeling volgen bij de jeugdpsychiatrische kliniek Fornhese. Kleine groepen, veiligheid, weer leren hoe je leert: dat is Mulock Houwer Fornhese.

Een school voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met een verstandelijke beperking. Zij leren omgaan met dagelijkse activiteiten. Er zijn twee zorg-onderwijsgroepen speciaal voor kinderen met een autismespectrum stoornis.

 

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

De school biedt een diploma-gerichte opleiding op HAVO-niveau voor leerlingen die een stoornis in het autistisch spectrum of vergelijkbare ondersteuningsbehoefte hebben.

Het Rietschans College is een middelbare school in Ermelo met twee locaties. Op de Dr. Van Dalelaan 66a (onderbouw) en de Horsterweg 130a (bovenbouw) kunnen leerlingen tussen 12 en 20 jaar onderwijs volgen op het niveau vmbo kader (zorg en welzijn), vmbo TL, havo en vwo (vwo alleen onderbouw). Het is een cluster 4-school voor leerlingen met internaliserende problemen.

De Mulock 2000 is een locatie voor jongeren met externaliserende gedragsproblematiek in de leeftijd van 12 tot 19 jaar. Ons doel is om de leerlingen een passend onderwijsperspectief te bieden en daarnaast te ondersteunen bij het ontwikkelen van sociaal geaccepteerd gedrag.

 

Verder weg

De Fonkel (voorheen Radar/Arnhemse buitenschool) – Ede

Vogelhorst – Barneveld

Ambelt – Apeldoorn & Nunspeet

Dr.A. Verschoorschool – Nunspeet/Harderwijk (cluster 4)

Mariendael - Arnhem

Briantcollege (voorheen Radar/Arhnemse buitenschool) – Arnhem/Ede

Sprengen College – Wapenveld

 

Onderwijsondersteuning

Het LNA stimuleert aangepast onderwijs en goede ondersteuning voor leerlingen met autisme in het regulier en speciaal basisonderwijs, voorgezet onderwijs en beroepsonderwijs door deskundigheidsbevordering en uitwisseling van kennis en ervaring

Van balansdigitaal met informatie over passend onderwijs..

Expertisecentrum handicap + studie ondersteunt hogescholen en universiteiten bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten met een functiebeperking. Hier zijn ook folders te downloaden over hoe je de studie beter haalbaar kunt maken.

Stumass (STUderen Met ASS) biedt een unieke combinatie van woonbegeleiding, studiebegeleiding én leefbegeleiding, waarbij je door één persoonlijk begeleider ondersteund wordt op het gebied van wonen, studeren en leven.

The Autism&Uni Online Toolkit gives students information and strategies for overcoming the challenges they typically encounter during the transition to university.

 

Buitenschoolse opvang

Sportieve Naschoolse Opvang voor kinderen met autisme.

 

Vrije tijd

Elke woensdagmiddag om 15.00u kunnen kinderen met een ontwikkelingsstoornis, onder andere autisme, sporten onder begeleiding van een ervaren buurtsportcoach; kosten 2 euro per keer.

Voor aanmelden of informatie kunt u een mail sturen naar Tjerry@snoleusden.nl

 

Contact voor mensen met autisme

Ontmoetingsplek voor mensen met autisme in het Leusderkwartier, Wijkhuis De Driehoek, Woestijgerweg 3, 3817 SB Amersfoort. Iedere 2e en 4e vrijdag van de maand van 19.00-21.00u.

Tweewekelijks contact van een groepje van maximaal 8 personen in Jongerencentrum De Neng in Hoogland. Speciaal voor diegenen die het moeilijk vinden om contact met anderen te leggen en te houden.

Aanmelden voor één van deze groepen kan via Rianne van der Bijl, rvdbijl@mee-ugv.nl of telefonisch via 088-0643638.

Biedt jongeren met autisme een manier om contacten te leggen met andere jongeren met autisme, evenementen te vinden, een discussieforum, etc.

 

 

Ondersteunende apps voor mensen met autisme

AutiPlan is een modern hulpmiddel waarmee je met duidelijke dag- en weekplanning en pictogrammen meer structuur en overzicht kunt bieden.

Sociale situaties kunnen lastig zijn. Hoe kun je bijvoorbeeld iemand troosten? Of hoe begroet je iemand? SociaalOpStap helpt je met sociale verhalen en stappenplannen die je duidelijkheid geven in sociale situaties.

Een APP voor én door jongeren met autisme. Met behulp van deze app kunnen jongeren met autisme gemakkelijker met elkaar in contact komen, chatten en afspreken om samen op pad te gaan.

 

Dagbesteding/Werk

Dichtbij Dagbesteding biedt kleinschalige dagbesteding op maat aan jongeren en (jong)volwassenen met psychiatrische problematiek met een normale tot bovengemiddelde intelligentie, die (op dit moment) geen scholings- of arbeidsmogelijkheden hebben.

Instroom in Garage de Feniks is mogelijk op verschillende niveau`s en voor diverse doelgroepen. Denk hierbij aan mensen met een psychiatrische achtergrond, re-integranten, maar ook voor vroegtijdig schoolverlaters zijn we een kleinschalig bedrijf met veel persoonlijke aandacht. Tijdens de intake maken we een maatwerkplan omdat geen mens en geen traject hetzelfde is.

 

Verschillende werkzaamheden: demonteren en slopen van boten, compleet opknappen van boten, restylen van boten en/of onderdelen, reviseren van zowel binnen- als buitenboordmotoren maar ook schoonmaakwerkzaamheden.

 

We werken in het groen, in de groentetuin en maken meubels van hout.

 

 

 

 

 

Begeleid wonen

Stichting Grasboom Leusden

Stichting Grasboom Amersfoort

Begeleid wonen voor jong volwassenen met ASS, met een normaat tot hoog IQ.

Futurum biedt begeleid wonen aan normaal tot hoog begaafde (jong) volwassen mensen met Autisme (ASS).

Wonen voor studenten (HBO en Universiteit) met ASS. Helaas niet in Amersfoort maar wel in veel andere studentensteden.

 

 

Voor jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking met daarnaast gedragsproblemen of psychiatrische ziektebeelden, waaronder ASS.

 

Het team van Laakermaat is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een stoornis in het autistisch spectrum in combinatie met een lichte cognitieve beperking.

'

Coaches

  • iQ coach

iQ = inspired Quality. Ofwel betrokkenheid en kwaliteit bij de begeleiding van mensen met autisme (PDD NOS, syndroom van Asperger) en ADHD, ADD. iQ Coaches: Uniek in Levensbrede Begeleiding door de PILLAR-Methodiek. In Amersfoort zitten Wim Sterkenburg en Dennis van de Water

Hij zit in Wijk bij Duurstede maar komt bij de mensen thuis in onze regio.

Zij staat sterk voor een positieve benadering van autisme. Ze heeft er ook boeken over geschreven. Ze ziit in Woudenberg en komt bij de mensen thuis.

Een vrijwilligersproject van het Gilde om kwetsbare kinderen door de brugklas te helpen.

 

 

Landelijke organisaties

 

Het LNA stimuleert aangepast onderwijs en specifieke begeleiding voor leerlingen met

autisme in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs en in het (voortgezet)

speciaal onderwijs, door deskundigheidsbevordering en uitwisseling van kennis en

ervaringen. In iedere regio zijn steunpunten autisme ingericht, die scholen ondersteuning bieden in de

vorm van consultatie, voorlichting, scholing en regionale samenwerking.

Het Dr. Leo Kannerhuis is het landelijk expertise- en behandelcentrum dat gespecialiseerd is in de behandeling van autisme. Onze specialiteit is de behandeling van autisme, veelal in combinatie met een of meerdere andere psychiatrische stoornissen en/of gezinsproblematiek. Wij bieden een aanbod voor mensen met autisme van alle leeftijden. Ons missie is om hen te helpen op die momenten in hun leven dat zij zijn vastgelopen of dat hun ontwikkeling stagneert. Met een op maat behandeling zorgen wij dat zij weer in hun kracht komen zodat zij verder kunnen. De directe omgeving van de patiënt wordt actief betrokken bij de behandeling en zo nodig ondersteund.

Papageno helpt kinderen met autisme met speciaal ontwikkelde programma’s en therapieën vol muziek. Ze hebben een vroeg-diagnostisch centrum en een huis voor begeleid wonen en/of werken.

Van balansdigitaal met informatie over passend onderwijs..

Website links (deze pagina is nog onder constructie)

Heb je een tip voor deze pagina, meld het ons!