Autisme

Wat is autisme?

 

 

Autisme is vooral en bovenal een andere manier van met informatie omgaan.

 

Autisme is een genetische instelling, zoals ook de kleur van je ogen een genetische instelling is. Het is in zichzelf géén stoornis of ziekte. Als een veel groter deel van de mensheid autisme had, zou onze maatschappij anders zijn georganiseerd en zouden mensen met autisme geen noemenswaardige problemen ervaren.

 

Problemen die mensen met autisme ondervinden, komen vooral doordat zij moeten functioneren in een maatschappij die totaal anders georganiseerd is dan

de eigen natuurlijke manier van organiseren. Het gevecht om zich aan te passen aan de maatschappij leidt bij mensen met autisme tot een disharmonische ontwikkeling (vertraagde ontwikkeling op sommige gebieden en een versnelde ontwikkeling op andere). Daarom wordt autisme vaak een ontwikkelingsstoornis genoemd.

 

Autisme is moeilijk om mee om te gaan, omdat het onzichtbaar is en omdat mensen met autisme allemaal verschillend zijn. De verschillen komen doordat de disharmonische ontwikkeling ontstaat door hele persoonlijke ervaringen, individuele persoonskenmerken en interesses, en er daarom bij alle mensen met autisme anders uit ziet. Er bestaat dus niet zoiets als 'de autist', een blauwdruk van iemand met autisme. Er is dan ook geen standaard manier om met iemand met autisme om te gaan. Wat bij de één heel goed werkt, werkt bij de ander juist averechts.

 

Om goed te kunnen omgaan met iemand met autisme, moet je

 • je voortdurend afstemmen op het individu.
 • weten hoe weten hoe de andere manier van omgaan met informatie gaat
 • open staan voor de momenten wanneer die andere manier van met informatie omgaan in botsing komt met je eigen verwachtingen en met de verwachtingen van de maatschappij
 • in het achterhoofd houden welke ontwikkelingsgebieden er zijn en welke fases er op die gebieden zijn.
 • je telkens opnieuw afvragen welke mentale leeftijd iemand met autisme op de verschillende ontwikkelingsgebieden laat zien
 • telkens bij jezelf de knop omdraaien om te handelen naar de mentale leeftijd op de verschillende gebieden, in plaats van te handelen naar je verwachtingen.

 

 

 

Autisme wordt vaak uitgedrukt in de volgende eigenschappen

 

 1. Beperkte Centrale Coherentie (CC)

Onder- en overprikkeling

 1. Disharmonische ontwikkeling

Minder ontwikkelde Executieve Functies (EF)

 1. Minder automatische gerichtheid op mensen

 

 

 

Centrale Coherentie (CC)

 • Een beperking van het kunnen komen tot een geïntergreerd (coherent) beeld.
 • Losse prikkels worden moeilijk samen gevoegd tot een beeld en vaak ook verkeerd geïnterpreteerd

 

Onder- en overprikkeling

Hoort eigenlijk bij centrale coherentie, maar is zo'n aanwezig aspect dat ik hem als een los punt noem

 • Kan sommige prikkels niet buitensluiten (bijv. geluid, beweging, randjes aan kleding)
 • Kan andere prikkels niet automatisch voelen (bijv. honger/dorst, warmte/kou, aandrang voor wc-gang)
 • Woede-aanvallen
 • Depressie

 

Disharmonische ontwikkeling (MAS1P)

 • Mental Age Spectrum within 1 Person
 • Het gaat over ontwikkeling op onder andere sociaal, emotioneel, cognitief, verbaal, lichamelijk, motorisch, organisatorisch, uitvoerend vlak

 

Executieve functies (EF)

= Uitvoerende vaardigheden

Is eigenlijk een onderdeel van disharmonische ontwikkeling, maar is zo'n aanwezig aspect dat ik dit als een los punt noem.

Regelende en organiserende functies zijn niet voldoende ontwikkeld

 • Minder werkgeheugen
 • Minder strategieen om te plannen
 • Rigiditeit: gebrek aan flexibiliteit, niet vanzelf, zonder instructie, zomaar gedrag aanpassen aan veranderende omstandigheden
 • Problemen met starten en stoppen van gedrag en handelingen
 • Vaak weerstand tegen veranderingen die ze niet zelf bedenken
 • Nieuwe patronen aanleren (automatisen) kost heel veel moeite
 • Persevereren = volharding: het niet los kunnen komen van iets dat de geest bezighoudt

 

Minder automatische gerichtheid op mensen

Is eigenlijk ook een onderdeel van disharmonische ontwikkeling, maar is ook zo'n aanwezig aspect dat ik dit als een los punt noem.

Vermogen om een beeld te vormen van het perspectief van een ander en indirect ook van zichzelf.

 • Moeite om emoties te herkennen
 • Moeite om lichaamstaal te begrijpen
 • Moeite om woorden te interpreteren
 • Verminderde inleving in jezelf of anderen