Centrale Coherentie

CC = centrale coherentie

 

Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier; ze nemen vooral details waar (i.t.t. de meeste mensen, die de wereld globaal waarnemen)

 

Voorbeeld:

Wanneer iemand met autisme meerdere bomen bij elkaar ziet, ziet hij/zij vooral de verschillende bomen, de verschillende schorsen, de verschillende soorten, een rare tak, eventueel hoeveel bomen er staan enz. Mensen zonder autisme zien vooral een groep bomen en labelen die al snel als 'bos'. Zij moeten hun best doen om details waar te nemen.

 

Mensen met autisme moeten hun best doen om samenhang waar te nemen. Meestal moeten ze daar erg voor puzzelen. Dat kost erg veel rekencapaciteit van de hersenen.

 

 

 

 

Deze kenmerken zorgen ervoor dat mensen met autisme de wereld ervaren als een chaos. Er is voortdurend gepuzzel nodig om de wereld te begrijpen. Dat kost enorm veel energie en hersencapaciteit.

 

Om de efficiƫntie van de ingezette energie en hersencapaciteit te vergroten, proberen mensen met autisme de wereld zo geordend en daarmee voorspelbaar mogelijk te maken. Hoe meer zaken in hun omgeving voorspelbaar zijn, hoe meer ruimte over blijft voor de rest van het puzzelwerk. En toch blijven ze altijd achter lopen.....

 

Mensen met autisme leven dus in een wereld, waar ze -in het beste geval- altijd op het punt staan de controle te verliezen. Vanuit dat gegeven is het begrijpelijk dat er makkelijk woede ontstaat. Ze doen ontzettend hun best en toch ontglipt het hen makkelijk. Het is ook daarom dat het niet alleen degene met autisme kan zijn, maar dat het juist de omgeving is, die iets moet doen, nl. helpen de controle (terug) te krijgen.